Panel Insurans Pusat Pakar Mata TOPVISION

Pusat Pakar Mata TOPVISION adalah klinik panel bagi organisasi insurans kesihatan dan pentadbir pihak ketiga (TPA) berikut:

 • Allianz Life Insurance
 • Allianz General Insurance
 • AIA Berhad
 • AIA Takaful Berhad
 • Asia Assistance Network Sdn Bhd
 • Cigna Life Insurance Sdn Bhd
 • CompuMed Services Sdn Bhd
 • Great Eastern Takaful Berhad
 • Eximius Medical Administration Solutions Sdn Bhd (E Mas)
 • Health Connect Sdn Bhd
 • Healthmetrics Sdn Bhd
 • Hong Leong Assurance Berhad
 • IHM Sdn Bhd
 • IHP Integrated Health Plan
 • Mediexpress (Malaysia) Sdn Bhd
 • MediLinkGlobal (M) Sdn Bhd
 • Mondial Assistance (Asia) Pte Ltd
 • MiCare Sdn Bhd
 • MCO Care / Med Save Assistance Sdn Bhd
 • PM Care Sdn Bhd
 • PT Administrasi Medika (Indonesia)
 • PT AA International (Indonesia)

Untuk syarikat insurans lain yang tidak disenaraikan di atas, anda boleh mengemukakan tuntutan untuk mendapatkan pembayaran balik perbelanjaan pembedahan yang dilakukan di TOPVISION.